Khác biệt giữa các bản “Tiển phu nhân”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
'''Tiển phu nhân''' ([[chữ Hán]]: 洗夫人, ? - ?601), người quận Cao Lương <ref>Nay thuộc [[Quảng Đông]]</ref>, [[người Lý|người dân tộc Lý]], là nữ thủ lĩnh vùng [[Lĩnh Nam]] cuối [[Nam Bắc triều (Trung Hoa)|đời Nam Bắc triều]], đầu [[đời Tùy]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
==Thời [[nhà Lương]]==
Bấy giờ Phiên Châu tổng quản Triệu Nột tham ngược, khiến phần lớn các bộ Lý, Lão nổi dậy. Phu nhân sai trưởng sử Trương Dung dâng tấu chương, đề xuất biện pháp vỗ về các tộc thiểu số, đồng thời tố cáo tội trạng của Nột, kiến nghị không nên dùng hắn ta chiêu phủ người vùng biên viễn. Văn đế sai người tra xét Nột, bắt được tang chứng ông ta tham ô, bèn trị tội theo pháp luật, rồi giáng sắc cho phu nhân chiêu dụ những bộ đã nổi dậy. Phu nhân mang theo chiếu thư, tự xưng sứ giả, đi qua hơn 10 châu, tuyên truyền ý định của triều đình, kêu gọi các bộ Lý, Lão; bà đi đến đâu thì nơi ấy đều xin hàng. Văn đế khen ngợi, ban cho phu nhân huyện Lâm Chấn làm ấp thang mộc <ref>Ấp thang mộc là khu vực riêng mà quý tộc phong kiến có đặc quyền tự thu thuế</ref>, 1500 hộ. Tặng Phùng Bộc làm Nham Châu tổng quản, Bình Nguyên quận công.
 
Năm 601 thời Tùy Văn Đế, bà mất<ref>Tùy thư/Bắc sử, tlđd đều chép là “Nhân Thọ sơ”, không nói rõ. TấnTân Đường thư – Phùng Áng truyện chép rằng vào đầu niên hiệu Nhân Thọ (tức "Nhân Thọ sơ”), người Lão ở 5 châu Triều, Thành nổi dậy, Phùng Áng từ Cao Châu chạy đến kinh đô Trường An xin đánh dẹp, không nhắc gì đến Tiển phu nhân, có lẽ vì bà mới mất nên các châu này đã thừa cơ nổi loạn. Căn cứ vào [[Tư trị thông giám]] '''quyển 179, Tùy kỷ 3''', cuộc nổi dậy này được xác định là diễn ra vào năm Nhân Thọ đầu tiên (601)</ref>, được phúng 1000 tấm đoạn, đặt thụy là Thành Kính phu nhân.
 
==Tham khảo==
433

lần sửa đổi