Khác biệt giữa các bản “Thiện nhượng”

(→‎Những quan điểm hoài nghi: (đoạn này cũng tương tự, nhiều chi tiết chẳng liên quan đến bài Thiện nhượng cả, viết nhiều quá mức có thể cũng không hay))
{{Xem thêm|Danh sách những cuộc nhường ngôi trong lịch sử Trung Quốc}}
[[Tập tin:Ma Lin - Emperor Yao.jpg|191px|nhỏ|Đường Nghiêu]]
Trong chế độ nàyThiện nhượng, vị quân chủ đương nhiệm sẽ chủ động nhường ngôi cho người khác khi mình còn sống, với hình thức cao nhất là họ tự nguyện tiến hành chuyển giao quyền lực cho người hiền, hình thức này khác với Kế vị ở chỗ người tiếp nhiệm sẽ tự động thế chỗ người tiền nhiệm đã qua đời. Tuy hầu hết những trường hợp Thiện nhượng trong lịch sử đều miễn cưỡng, nhưng vẫn là hình thức ''thay ngôi'' trong hòa bình vì nó được thực hiện từ người đang tại vị, trái ngược với Phế truất là tình huống ''đổi chủ'' bởi những nhân vật nắm giữ thực quyền khống chế triều chính áp đặt hoặc do kẻ khác dùng vũ lực tạo ra.
{{Xem thêm|Danh sách những cuộc nhường ngôi trong lịch sử Nhật Bản}}
Khi vị quân chủ nhường ngôi cho người trong gia tộc gọi là Nội thiện, còn nhường ngôi cho người khác họ gọi là Ngoại thiện. Đối với hình thức Nội thiện, vị quân chủ từ nhiệm sẽ được người kế tục tôn xưng lên một tước hiệu cao hơn. Còn ngược lại, khi mà vị quân chủ đương nhiệm bị bức ép phải nhường ngôi cho người ngoài dòng tộc, họ đều bị giáng xuống tước vị thấp hơn, hoặc bị quản thúc, bị lưu đày, thậm chí bị bức tử.
44

lần sửa đổi