Khác biệt giữa các bản “Lola Montez”

nữ công tước von Landsfeld
(nữ công tước von Landsfeld)
 
Người con gái 25 trở thành người tình của ông vua 60 tuổi. Chỉ 1 tháng mười ngày sau khi bà trình diễn, ông đã đã cho sửa di chúc. Trong đó hứa cho bà 100.000 Gulden, nếu khi ông chết bà vẫn chưa lấy chồng hay trở thành góa phụ. Ngoài ra cho tới khi làm hôn nhân bà được mỗi năm 2.400 Gulden. Cho tới 1850, khi quan hệ chấm dứt, bà đã nhận được tổng cộng 158.084 Gulden, có giá trị khoảng 2,3 triệu Euro. Ngoài ra bà còn được nhà vua cho một biệt thự ở đường Barerstraße Nr. 7 để cư ngụ, nơi bà ở từ tháng 6 1847.
 
Ludwig tới thăm bà ở đó cũng như những nơi trước đó thường từ 17 Uhr cho tới 22 Uhr. Thỉnh thoảng Montez cũng tiếp những người khác, thường là những người mà hy vọng bà ta sẽ nói vài lời với nhà vua cho họ. Khi nhà vua đòi cho bà vào quốc tịch Bayern, nội các của ông, nhất là bộ trưởng bộ nội vụ Karl von Abel cho đó là bất hợp lệ. Ngày 11 tháng 2 1847 tất cả các bộ trưởng xin từ chức, vào ngày 1 tháng 3, họ bị cách chức. Sau đó Lola Montez vẫn được quốc tịch và vào ngày 25 tháng 8 1847 bà được phong làm nữ công tước von Landsfeld.
 
==Chú thích==