Khác biệt giữa các bản “Bắc Chu Vũ Đế”

clean up, replaced: → (3) using AWB
(clean up, replaced: → (3) using AWB)
| successor = [[Bắc Chu Tuyên Đế|Chu Tuyên Đế]]
| spouse = [[#Hậu phi|xem văn bản]]
| issue = [[#Hậu duệ|xem văn bản]]
| house = [[Bắc Chu]]
| full name = Vũ Văn Ung
| era name = Bảo Định: 561-565<br>Thiên Hòa: 566 -3/572<br>Kiến Đức: 3/572-3/578<br>Tuyên Chính: 3/578-12/578
| temple name = [[Bắc Chu Cao Tổ]]
| posthumous name = Vũ hoàng đế
*Tiết thế phụ: sinh Vũ Văn Đoái 
*Trịnh cơ: sinh Vũ Văn Nguyên 
*Trịnh thị: nguyên là phi thiếp Bắc Tề Nam Dương vương [[Cao Xước]] (高綽). Bắc Tề diệt vong, Vũ Đế sủng hạnh. 
 
===Hậu duệ===
====Hoàng tử====
*Tuyên Đế [[Vũ Văn Uân]] (宇文贇)
*Hán vương Vũ Văn Tán (宇文贊)
*Tần vương Vũ Văn Chí (宇文贄)