Khác biệt giữa các bản “Lâm Canh Tân”

clean up, replaced: → (5), → (14) using AWB
(clean up, replaced: → (60), → (38) using AWB)
(clean up, replaced: → (5), → (14) using AWB)
{{Contains Chinese text}}
{{Infobox person
| name = Lâm Canh Tân <br/> 林更新
| image =
| caption =
| alias = Kenny Lin
| birth_date = {{birth date and age|1988|2|13|mf=y}}
| birth_place = [[Thẩm Dương]], [[Liêu Ninh]], [[Trung Quốc]]
| nationality = [[Trung Quốc]]
| occupation = [[Diễn viên]]
| years_active = 2009-nay
| notable_works = [[Dận Đề|Thập tứ A ca]] ([[Bộ bộ kinh tâm|Bộ Bộ Kinh Tâm]] <br/> Trương Liệt ([[Hiên Viên kiếm - Thiên chi ngân|Hiên Viên Kiếm]])
| height = {{height|m=1.86}}
| weight = {{weight|kg=70}}
| agent = Công ty Điện ảnh Đường Nhân (2010-2012)
| education = Học viện Hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành Biểu diễn
| spouse =
| partner =
| children =
| parents =
| website =
}}
 
 
{{Persondata <!-- Metadata: see [[Wikipedia:Persondata]]. -->
| NAME = Lin, Gengxin
| ALTERNATIVE NAMES =
| SHORT DESCRIPTION = Chinese actor
| DATE OF BIRTH = ngày 13 tháng 2 năm 1988
| PLACE OF BIRTH = [[Liaoning]], [[China]]
| DATE OF DEATH =
| PLACE OF DEATH =
}}