Mở trình đơn chính

Các thay đổi

→‎Tài liệu tham khảo: clean up, replaced: → (2) using AWB
*{{chú thích sách
| last = Hillsborough
| first = Romulus
| coauthors =
| year = 2005
| publisher = Tuttle Publishing
| location =
| id = ISBN 0804836272
}}
* {{chú thích sách|last=Satow |first=Ernest |authorlink=Ernest Satow |publisher=Oxford |title=A Diplomat in Japan |year=1968 |origyear=1921 |location=Tokyo}}