Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dennis Ritchie”

clean up, replaced: → (8), {{Sơ khai tiểu sử}} → {{sơ khai nhân vật Hoa Kỳ}} using AWB
n (AlphamaEditor, General Fixes)
(clean up, replaced: → (8), {{Sơ khai tiểu sử}} → {{sơ khai nhân vật Hoa Kỳ}} using AWB)
| archiveurl =
| archivedate =
| quote = Dennis M. Ritchie, who helped shape the modern digital era by creating software tools that power things as diverse as search engines like Google and smartphones, was found dead on Wednesday at his home in Berkeley Heights, N.J. He was 70. Mr. Ritchie, who lived alone, was in frail health in recent years after treatment for prostate cancer and heart disease, said his brother Bill.
| accessdate = ngày 13 tháng 10 năm 2011}}
</ref><ref name="BBC">
| accessdate=2011-10-14
| publisher=BBC News
| quote = Pioneering computer scientist Dennis Ritchie has died after a long illness.... The first news of Dr Ritchie's death came via Rob Pike, a former colleague who worked with him at Bell Labs. Mr Ritchie's passing was then confirmed in a statement from Alcatel Lucent which now owns Bell Labs. }}
</ref><ref name=RobPike>
{{chú thích
| author = Rob Pike
| title = (untitled post to Google+)
| date = ngày 12 tháng 10 năm 2011
| year =
| url = https://plus.google.com/u/0/101960720994009339267/posts/ENuEDDYfvKP?hl=en#101960720994009339267/posts/ENuEDDYfvKP
| quote = I just heard that, after a long illness, Dennis Ritchie (dmr) died at home this weekend. I have no more information.
| accessdate = ngày 14 tháng 10 năm 2011 }}
</ref><ref name="Guardian">
{{chú thích
Ritchie được biết đến nhiều nhất như là người tạo ra ngôn ngữ lập trình C, người then chốt trong việc phát triển hệ điều hành Unix, đồng tác giả quyển sách "Ngôn ngữ lập trình C - The C Programming Language", Ritchie và Ken Thompson là hai người có đóng góp to lớn nhất đối với việc giúp cho Unix có khả năng ứng dụng trên nhiều nền tảng và hệ máy.
 
Ngôn ngữ C được sử dụng một cách rộng rãi trong nhiều ứng dụng, hệ điều hành, và hệ thống nhúng và được xem là ngôn ngữ lập trình hiện đại có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với nhiều ngôn ngữ lập trình sau này. {{ khai tiểunhân sửvật Hoa Kỳ}}
 
== Tham khảo ==