Mở trình đơn chính

Các thay đổi

clean up, replaced: → using AWB
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Tào U bá]]</font>
| phối ngẫu =
| vợ =
| chồng =
| thông tin con cái =