Khác biệt giữa các bản “Tề Vô Tri”

clean up, replaced: → using AWB
(clean up, replaced: → using AWB)
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey"> [[Tề Tương công]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="blue"> [[Tề Hoàn công]] </font>
| phối ngẫu =