Khác biệt giữa các bản “Gió Đông gió Tây”

-->
== Bản dịch tiếng Việt==
Năm 1966, nhà xuất bản Ngày nay ấn hành tác phẩm này với tựa đề ''Gió Đông Gió Tây'' (chưa rõ dịch giả).
 
Dịch giả Nguyễn Sỹ Nguyên dịch tác phẩm này với tựa đề ''Gió Đông gió Tây'' do nhà xuất bản Long An xuất bản năm 1989.