Khác biệt giữa các bản “Gió Đông gió Tây”

không có tóm lược sửa đổi
Năm 1966, nhà xuất bản Ngày nay ấn hành tác phẩm này với tựa đề ''Gió Đông Gió Tây'' (chưa rõ dịch giả).
 
DịchNăm giả1974, NguyễnĐất SỹSống Nguyênxuất dịchbản tác phẩm này với tựa đề ''Gió Đông gió Tây'' do nhà xuất bản Longdịch Ancủa xuất bản nămKim 1989Thư.
 
Nguyễn Sỹ Nguyên dịch tác phẩm này với tựa đề ''Gió Đông gió Tây'' do nhà xuất bản Long An xuất bản năm 1989.
 
== Chú thích ==