Khác biệt giữa các bản “Phạm Ngọc Sang”

n (General Fixes)
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
*''Bổ sung'' theo: "lược sứ QL VNCH, Trần Ngọc Thống & Hồ Đắc Huân (2011).
*"Lược sử QL VNCH". Trần Ngọc Thống & Hồ Đắc Huân (2011).
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh