Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Finance sidebar}}
 
'''Ngân hàng''' là một [[tổ chức tài chính]] và [[trung gian tài chính]] chấp nhận [[tài khoản tiền gửi|tiền gửi]] và định kênh những tiền gửi đó vào các hoạt động [[cho vay]], trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các [[thị trường vốn]]. Ngân hàng là kết nối giữa khách hàng có thâm hụt vốn và khách hàng có thặng dư vốn.
 
Do ảnh hưởng của chúng trong [[hệ thống tài chính]] và [[nền kinh tế]], các ngân hàng bị [[Quy định ngân hàng|quy định cao]] tại hầu hết các nước. Hầu hết các ngân hàng hoạt động theo một hệ thống được gọi là [[hoạt động ngân hàng dự trữ phân đoạn]] mà họ chỉ nắm giữ một [[dự trữ ngân hàng|dự trữ]] nhỏ của các khoản tiền gửi và cho vay phần còn lại để kiếm lời. Điều này nói chung là tùy thuộc vào các [[yêu cầu vốn tối thiểu]] được dựa trên một bộ tiêu chuẩn quốc tế về vốn, được gọi là [[Hiệp ước vốn Basel]].