Khác biệt giữa các bản “Phủ doãn”

không có tóm lược sửa đổi
{{unreferenced}}
 
'''Phủ doãn''' là chức danh tương đương Tổng đốc, chức danh phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô Huế (phủ Thừa Thiên), chịu sự quản lý trực tiếp từ nhà Vua. Chức danh này có từ năm 1834 sau khi Vua Minh Mạng cải cách lại hệ thống hành chính cấp dinh, trấn, thành tỉnh, chia làm ba miền: Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. <!--(Trích từ website cùa Cục Văn Thư và Lưu Trữ Nhà Nước Việt Nam), không thấy nguồn?-->
==Tham khảo==
{{tham khảo}}