Khác biệt giữa các bản “Hà mã”

n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Chú thích ==
{{Tham khảo|colwidth=35em}}
Nói gì thì nói chứ tôi thấy con người toàn tấn công giết hại hà mã thì đúng hơn. Điễn hình là mấy thằng mọi đen chuyên hùa nhau giết hại hà mã bằng lao,tên nhọn, giờ loài này cũng gần bị tuyệt chủng vì mấy thằng mọi đen hôi hám ngu đần kia.
 
== Liên kết ngoài ==
Người dùng vô danh