Khác biệt giữa các bản “Bloop”

}}
 
Theo mô tả của NOAA, nó "dấy [lên] một cách nhanh chóng trong tần suất khoảng một phút và đủ biên độ để có thể nghe trên nhiều bộ cảm biến, ở một khoảng cách hơn 5.000 km (3.106,86 dặm)."<ref>{{cite web|urlname=http:pmel1//www.pmel.noaa.gov/acoustics/sounds/bloop.html|title=Acoustics Monitoring Program: Bloop|publisher=NOAA|accessdate=2015-04-05}}</ref> Tiến sĩ Christopher Fox của NOAA không tin nguồn gốc của nó là do con người tạo ra, chẳng hạn như một chiếc tàu ngầm hoặc một quả bom, cũng không phải các sự kiện địa chất quen thuộc như núi lửa hay động đất. Trong khi hồ sơ âm thanh của Bloop chẳng giống như một sinh vật sống,<ref>{{chú thích web|url= http://www.science.org.au/nova/newscientist/102ns_001.htm|title=Calls from the deep|work=New Scientist|first=David|last=Wolman|date= 2002-06-15|accessdate= 2012-01-16}}</ref> nguồn gốc của nó là cả một bí ẩn vì nó khác hẳn so với các âm thanh được biết đến và to hơn cả âm thanh của loài động vật lớn nhất được ghi lại nhiều lần là [[cá voi xanh]].<ref>{{chú thích web |url= http://nationalzoo.si.edu/Animals/AnimalRecords/default.cfm |title= Animal Records |publisher= Smithsonian National Zoological Park |accessdate= 2010-09-26}}</ref> [[Danh sách âm thanh không rõ nguyên nhân|Một số âm thanh quan trọng khác]] đã được NOAA đặt tên gồm: Julia, Train, Slow Down, Whistle và Upsweep.<ref>{{chú thích web |url= http://archives.cnn.com/2002/TECH/science/06/13/bloop/ |publisher= CNN |title= Tuning in to a deep sea monster |date= 2002-06-13 |accessdate= 2010-01-06}}</ref><ref>{{chú thích web |url= http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/specs_all.html |title= Spectrograms - VENTS program |work=Pacific Marine Environment Laboratory |publisher=NOAA.gov|accessdate= 2010-01-06}}</ref><ref name="David Wolman">{{chú thích web |url= http://www.science.org.au/nova/newscientist/102ns_001.htm |title= Calls from the deep |work= New Scientist |author= David Wolman |date= 2002-06-15 |accessdate= 2012-01-16}}</ref>
 
Tiến sĩ Christopher Fox của NOAA ban đầu suy đoán rằng Bloop có thể là lở băng đá khi băng tan và nứt ra ở [[Nam Cực]].<ref>{{chú thích web |url=http://archives.cnn.com/2001/TECH/science/09/07/listening.ocean/ |publisher= CNN |title= Scientists tune in to sounds of the sea |date=2001-09-07 |accessdate= 2012-01-16}}</ref> Một năm sau đó nhà báo David Wolman đã diễn giải ý kiến được cập nhật của Tiến sĩ Fox rằng nó có thể bắt nguồn từ động vật:<ref name="David Wolman" />