Khác biệt giữa các bản “Cúp Challenge AFC 2010”

Tập tin AFC_Challenge_Cup_2010_-_Sri_Lanka.png đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fastily vì lý do: Copyright violation: If you are the copyrig
(Tập tin AFC_Challenge_Cup_2010_-_Sri_Lanka.png đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fastily vì lý do: Copyright violation: If you are the copyrig)
| year = 2010
| other_titles =
| image =
| image = AFC_Challenge_Cup_2010_-_Sri Lanka.png
| size = 180px
| caption =
42.650

lần sửa đổi