Khác biệt giữa các bản “Ngà”

* [http://www.nmafa.si.edu/resource/art/tusk.jpg Ngà voi chạm trổ]
* [http://collections.tepapa.govt.nz/search.aspx?term= Hiện vật được làm từ ngà voi trong bộ sưu tập của Bảo tàng New Zealand Te Papa Tongarewa]
* {{Britannica|610590|Tusk}}
 
* {{britannica|298285|Ivory}}
[[Thể loại:Giải phẫu học động vật]]
[[Thể loại:Xương]]