Khác biệt giữa các bản “Dị thường từ”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
Do tác động của nhiều hiện tượng trong vũ trụ mà [[từ trường Trái Đất]] luôn luôn biến đổi. Để thu được giá trị chân thực của dị thường từ, phải xác định và loại bỏ các biến đổi đó ra khỏi giá trị đo. Những biến đổi giá trị trường từ Trái Đất có:
* Biến thiên thế kỷ, là sự thay đổi cực chậm do thay đổi ở [[Lõi ngoài (Trái Đất)|Lõilõi ngoài Trái Đất]] gây ra.
* Biến thiên ngắn hạn, còn gọi là biến đổi trong ngày, có dạng gần tuần hoàn theo giờ, và độ lớn có thể đến 30 nT.
* Nhiễu ngẫu nhiên, đặc biệt là khi có [[bão từ]], độ lớn từ chục nT đến 1000 nT.