Khác biệt giữa các bản “Jazz”

không có tóm lược sửa đổi
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
{{1000 bài cơ bản}}{{unreferenced}}
{{listen
| filename = Amazing_Grace_(USAFB_jazz_vocal).ogg
| title = "Amazing Grace" (jazz vocal version)
| description = "Amazing Grace" jazz vocal version by the United States Air Force Band
| format = [[ogg]]
}}
{{Infobox music genre
| Name = Jazz
| color = black
| bgcolor = #FFC0CB
| stylistic_origins = [[Blues]], [[Folk music|folk]], [[American march music|marches]], [[ragtime]], [[classical music]]
| cultural_origins = Early 20th-century United States
| instruments = [[Double bass]], [[Drum kit|drums]], [[guitar]], [[piano]], and[[saxophone]], [[trumpet]], [[clarinet]], [[trombone]], [[Singing|vocals]], [[vibraphone]], [[Hammond organ]], [[Bass (guitar)|bass]]
| derivatives = [[Funk]], [[jump blues]], [[reggae]], [[rhythm and blues]], [[rock and roll]], [[ska]]
| subgenrelist =
| subgenres =
* [[Avant-garde jazz]]
* [[Bebop]]
* [[Big band]]
* [[Chamber jazz]]
* [[Cool jazz]]
* [[Free jazz]]
* [[Gypsy jazz]]
* [[Hard Bop]]
* [[Latin jazz]]
* [[Mainstream jazz]]
* [[M-Base]]
* [[Neo-bop jazz|Neo-bop]]
* [[Post-bop]]
* [[Soul jazz]]
* [[Swing music|Swing]]
* [[Third stream]]
* [[Trad jazz|Traditional jazz]]
| fusiongenres =
* [[Acid jazz]]
* [[Afrobeat]]
* [[Bluegrass music|Bluegrass]]
* [[Bossa nova]]
* [[Crossover jazz]]
* [[Dansband]]
* [[Folk jazz]]
* [[Free funk]]
* [[Humppa]]
* [[Indo jazz]]
* [[Jam band]]
* [[Jazzcore]]
* [[Jazz-funk|Jazz funk]]
* [[Jazz fusion]]
* [[Jazz rap]]
* [[Kwela]]
* [[Mambo (music)|Mambo]]
* [[Manila Sound]]
* [[Nu jazz]]
* [[Neo soul|Nu soul]]
* [[Punk jazz]]
* [[Shibuya-kei]]
* [[Ska jazz]]
* [[Smooth jazz]]
* [[Swing revival]]
* [[World fusion music|World fusion]]
| regional_scenes =
* [[Australian jazz|Australia]]
* [[Azerbaijani jazz|Azerbaijan]]
* [[Bossa nova|Brazil]]
* [[Canadian jazz|Canada]]
* [[Cuban jazz|Cuba]]
* [[French jazz|France]]
* [[Jazz in Germany|Germany]]
* [[Mini-jazz|Haiti]]
* [[Jazz in India|India]]
* [[Italian jazz|Italy]]
* [[Japanese jazz|Japan]]
* [[Music of Malawi|Malawi]]
* [[Dutch jazz|Netherlands]]
* [[Polish jazz|Poland]]
* [[South African jazz|South Africa]]
* [[Spanish jazz|Spain]]
* [[British jazz|United Kingdom]]
| other_topics =
* [[List of jazz clubs|Jazz clubs]]
* [[Jazz standard]]
* [[Jazz (word)]]
| current_year = yes
}}
'''Jazz''' là một thể loại [[âm nhạc]] bắt nguồn từ cộng đồng người châu Phi ở [[Hoa Kỳ]] vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Jazz nổi lên ở nhiều nơi trên nước Mỹ với phong cách âm nhạc độc lập phổ biến vào thời đó; liên kết bằng kết nối chung giữa âm nhạc Mỹ gốc châu Âu và âm nhạc Mỹ gốc Phi với một xu hướng thiên về biểu diễn.<ref name="Hennessey">[http://books.google.com/books/about/From_jazz_to_swing_black_jazz_musicians.html?id=nvskngEACAAJ Hennessey, Thomas, ''From Jazz to Swing: Black Jazz Musicians and Their Music, 1917-1935]''. Ph.D. dissertation, Northwestern University, 1973, pp. 470-473.</ref>