Khác biệt giữa các bản “Jammu”

+ khi hau
n (→‎Địa lý: replaced: | accessdate = 3 tháng 4 | accessyear = 2008 | → | accessdate = 3-4-2008 |)
(+ khi hau)
==Địa lý==
Jammu có vị trí {{coor d|32.73|N|74.87|E|}}<ref name="geoloc">{{chú thích web | accessdate = 3-4-2008 | url = http://www.fallingrain.com/world/IN/12/Jammu.html | title = Jammu | work = Falling Rain Genomics, Inc}}</ref> Nó có độ cao trung bình là 327&nbsp;[[mét]] (1072&nbsp;[[foot|feet]]).
 
=== Khí hậu ===
<div style="width:80%;">
{{Weather box
|metric first = yes
|single line = yes
|location = Jammu (1971–2000)
|Jan record high C = 28.0
|Feb record high C = 31.7
|Mar record high C = 37.2
|Apr record high C = 43.9
|May record high C = 47.4
|Jun record high C = 47.2
|Jul record high C = 45.0
|Aug record high C = 41.7
|Sep record high C = 38.9
|Oct record high C = 37.9
|Nov record high C = 34.2
|Dec record high C = 28.1
|year record high C = 47.4
|Jan high C = 18.9
|Feb high C = 21.6
|Mar high C = 25.6
|Apr high C = 32.0
|May high C = 37.2
|Jun high C = 38.7
|Jul high C = 34.0
|Aug high C = 33.1
|Sep high C = 33.1
|Oct high C = 31.2
|Nov high C = 26.6
|Dec high C = 21.2
|year high C = 29.6
|Jan low C = 7.8
|Feb low C = 9.8
|Mar low C = 13.9
|Apr low C = 18.9
|May low C = 23.3
|Jun low C = 26.0
|Jul low C = 25.3
|Aug low C = 24.8
|Sep low C = 23.1
|Oct low C = 18.1
|Nov low C = 13.0
|Dec low C = 9.0
|year low C = 17.7
|Jan record low C = 0.6
|Feb record low C = 1.1
|Mar record low C = 4.4
|Apr record low C = 8.5
|May record low C = 9.8
|Jun record low C = 13.8
|Jul record low C = 14.0
|Aug record low C = 15.0
|Sep record low C = 15.0
|Oct record low C = 11.3
|Nov record low C = 6.1
|Dec record low C = 0.9
|year record low C = 0.6
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 52.4
|Feb precipitation mm = 79.0
|Mar precipitation mm = 74.9
|Apr precipitation mm = 47.1
|May precipitation mm = 34.8
|Jun precipitation mm = 87.3
|Jul precipitation mm = 371.5
|Aug precipitation mm = 370.2
|Sep precipitation mm = 140.9
|Oct precipitation mm = 25.1
|Nov precipitation mm = 10.1
|Dec precipitation mm = 38.3
|year precipitation mm = 1331.6
|Jan rain days = 3.1
|Feb rain days = 4.2
|Mar rain days = 4.8
|Apr rain days = 3.2
|May rain days = 3.2
|Jun rain days = 5.3
|Jul rain days = 12.5
|Aug rain days = 13.1
|Sep rain days = 6.1
|Oct rain days = 1.8
|Nov rain days = 1.1
|Dec rain days = 2.3
|year rain days = 60.6
|source 1 = India Meteorological Department (record high and low up to 2010)<ref name= IMD >
{{cite web
| url = http://www.imd.gov.in/section/climate/extreme/jammu2.htm
| title = Jammu Climatological Table Period: 1971–2000
| publisher = [[India Meteorological Department]]
| language = Tiếng Anh
| accessdate = April 10, 2015}}</ref><ref name = IMD2>{{cite web
| url = http://www.webcitation.org/6GmnoaB0m
| format = PDF
| title = Ever recorded Maximum and minimum temperatures up to 2010
| publisher = India Meteorological Department
| language = Tiếng Anh
| accessdate = April 10, 2015}}</ref>
|date=April 2015
}}</div>
 
==Nhân khẩu==
702

lần sửa đổi