Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, General Fixes
[[Thể loại:Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa]]
[[Thể loại:Chính khách Liên Xô]]
[[Thể loại:Thành viên Xô viết tối cao]]