Khác biệt giữa các bản “Đỏ”

n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
* An bum ''Đỏ'' là an bum của nhóm nhạc [[rock]] [[King Crimson]].
* Đỏ là màu của quả bóng thấp điểm nhất (1) trong môn [[snooker]].
ngoài ra:bước sóng còn có chiết suất nhỏ nhất
 
== Tọa độ màu ==
Người dùng vô danh