Khác biệt giữa các bản “Krông Năng”

không có tóm lược sửa đổi
UBND = Phạm Minh Sơn|
HĐND = Y Bion Niê|
HU = TrầnPhạm Tuấn AnhHát|
Dân tộc = Kinh, [[Người Ê Đê|Êđê]], [[Người Tày|Tày]], [[Người Nùng|Nùng]]|
Điện thoại = ++84-|
Người dùng vô danh