Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường đại học”

Đã lùi lại sửa đổi 20899919 của 117.0.116.194 (Thảo luận) phần thêm vào không liên quan đến nội dung của đoạn
(Đã lùi lại sửa đổi 20899919 của 117.0.116.194 (Thảo luận) phần thêm vào không liên quan đến nội dung của đoạn)
Trường đại học có khi là một đơn vị thành viên trong một đại học hoặc viện đại học; ví dụ: Trường Đại học Kinh tế thuộc [[Đại học Đà Nẵng]], Trường Đại học Văn khoa thuộc [[Viện Đại học Sài Gòn]].
 
Việt Nam dưới hai chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam còn có mô hình trường đại học tổng hợp và trường đại học bách khoa. Các trường đại học tổng hợp tập trung vào các ngành [[nhân văn]] và [[khoa học]] cơ bản. Loại này gồm có Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay thuộc [[Đại học Quốc gia Hà Nội]]), Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay thuộc [[Đại học Huế]]), và Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay thuộc [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh]]). Các trường đại học bách khoa thì tập trung vào các ngành [[kỹ thuật]] và [[công nghệ]]. Loại này gồm có [[Trường Đại học Bách khoa Hà Nội]], Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (nay thuộc [[Đại học Đà Nẵng]]), Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (nay thuộc [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh]]) và [[Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn]].
 
[[Trường đại học cộng đồng]] là cơ sở giáo dục đại học sơ cấp và đa ngành được thành lập ở [[Việt Nam]] dưới chính thể [[Việt Nam Cộng hòa]]. Sinh viên học ở đây để chuyển tiếp lên học ở các viện đại học, hoặc mở mang kiến thức, hoặc học nghề để ra làm việc. Các trường đại học cộng đồng được thành lập với sự tham gia đóng góp, xây dựng, và quản trị của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ở địa phương trong các mặt văn hóa, xã hội, và kinh tế.<ref name="NTL" /> Khởi điểm của mô hình trường đại học cộng đồng ở [[Việt Nam]] là một nghiên cứu của ông Đỗ Bá Khê tiến hành vào năm [[1969]] mà các kết quả sau đó được đưa vào luận án tiến sĩ trình ở [[Đại học Nam California|Viện Đại học Nam California]] năm [[1970]] với tựa đề ''Community Junior College Concept: A Study of its Relevance to Postwar Reconstruction in Vietnam'' (Khái niệm trường đại học cộng đồng: Nghiên cứu sự phù hợp của nó vào công cuộc tái thiết hậu chiến ở Việt Nam).
2.097

lần sửa đổi