Khác biệt giữa các bản “Phật Câu Lưu Tôn”

[[A-dục vương|Asoka]] (vua A Dục) từng thăm viếng Gotihawa, [[Nepal]] khi ông tới thăm [[Lâm-Tỳ-Ni|Lumbini]], [[Nepal]] và cho dựng một cột đá, trên đó có khắc câu chuyện về cuộc viếng thăm của ông lên cột đá này. Cũng có một tháp Phật (stupa) tại Gothihawa. Vì thế, nói chung người ta chấp nhận (vì cột đá này) rằng nơi sinh của Kakusandha là tại Gothihawa, [[Nepal]] gần [[Kapilvastu]], [[Lâm-Tỳ-Ni|Lumbini]] (Lâm Tì Ni), [[Devadaha]] và [[Ramagrama]] của [[Nepal]].
 
Phật Câu Lưu Tôn sống 4.000 năm trong gia đình tại ba nơi: Ruci, Suruci và Vaddhana (hay Rativaddhana). Năm 4.000 tuổi, ông từ bỏ cuộc sống trần tục trong khi đang đi trên một cỗ xe ngựa kéo. Ông tu tập khổ hạnh trong 8 tháng<ref name= Kakusandha>Vipassana.info, [http://www.vipassana.info/ka/kakusandha.htm Pali Proper Names Dictionary: Kakusandha]</ref>. Trước lúc đạt tới giác ngộ, ông đã ăn một chút cơm nấu bằng nước cốt dừa do con gái của vị Bà-la-môn Vajirindha tại làng Suchirindha cúng dâng, cũng như cỏ để làm chỗ ngồi từ yavapalaka Subhadda. Ông giác ngộ dưới gốc cây [[bồ kết tây|sirisa]] (thi lợi sa, bồ kết tây hay lim xanh, ''Albizia lebbeck''), sau đó thuyết pháp lần đầu cho một tăng hội gồm 40.000 tỷ kheo<ref name=KDBViet /><ref name=KDBPali /><ref name=KDBTrung /> trong một công viên gần [[Makila]].
 
Câu Lưu Tôn đã thực hiện một phép màu kép dưới cây [[sala]] (''Shorea robusta''), tại cổng Kannakujja. Trong số những chúng sinh được ông giáo hóa có một [[dạ-xoa|dạ xoa]] (yaksha) hung dữ tên là Naradeva. Câu Lưu Tôn duy trì lễ Phát Lồ sám hối (''uposatha'') mỗi năm.
Người dùng vô danh