Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{tham khảo|2}}
{{Commons|Mozambique}}http://omika.vn/
 
{{Châu Phi}}
{{Khối Thịnh vượng chung Anh}}
43.964

lần sửa đổi