Khác biệt giữa các bản “Ellipsoid quy chiếu”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Do hình dạng tương đối đơn giản của chúng, các ''ellipsoid quy chiếu'' được sử dụng làm ''bề mặt tham chiếu'' trong việc tính toán mạng lưới trắc địa và toạ độ các điểm gồm [[kinh độ]], [[vĩ độ]] và [[cao độ]].
 
Định nghĩa này cũng được áp dụng cho các [[thiên thể hành tinh]] khác.
 
== TàiCác liệutham số ellipsoid ==
 
* P. K. Seidelmann (Chair), et al. (2005), “Report Of The IAU/IAG Working Group On Cartographic Coordinates And Rotational Elements: 2003,” ''Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy'', 91, pp. 203–215.
== Tọa độ ==
**Web address: http://astrogeology.usgs.gov/Projects/WGCCRE
* ''OpcenGIS Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture'', Annex B.4. 2005-11-30
**Web address: http://www.opengeospatial.org
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
* P. K. Seidelmann (Chair), et al. (2005),. “Report[http://astrogeology.usgs.gov/Projects/WGCCRE Report Of The IAU/IAG Working Group On Cartographic Coordinates And Rotational Elements: 2003,”.] ''Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy'', 91, pp. 203–215.
* ''[http://www.opengeospatial.org OpcenGIS Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture''], Annex B.4. 2005-11-30
 
== Xem thêm ==