Khác biệt giữa các bản “Ellipsoid quy chiếu”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Trong [[trắc địa]], một '''ellipsoid quy chiếu''' là ''ellipsoid toán học'' có bề mặt lập từ xấp xỉ với bề mặt ''[[geoid]]'', là bề mặt hình dạng thực của [[Trái Đất]].
 
Do hình dạng tương đối đơn giản của chúng, các ''ellipsoid quy chiếu'' được sử dụng làm ''bề mặt tham chiếu'' trong việc tính toán mạng lưới trắc địa và toạ độ các điểm gồm [[kinh độ]], [[vĩ độ]] và [[cao độ]].<ref>Seidelmann P. K. (Chair), et al. (2005). [http://astrogeology.usgs.gov/Projects/WGCCRE Report Of The IAU/IAG Working Group On Cartographic Coordinates And Rotational Elements: 2003.] ''Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy'', 91, p. 203–215.</ref>
 
Định nghĩa này cũng được áp dụng cho các [[thiên thể]] khác.
 
== Tọa độ ==
 
Sử dụng chính của ''ellipsoid quy chiếu'' là để tạo cơ sở cho ''[[hệ tọa độ]]'' gồm [[vĩ độ]] (bắc / nam), [[kinh độ]] (đông / tây), và [[cao độ]] (chiều cao). Với mục đích này, cần thiết phải xác định một ''kinh tuyến gốc'' hay kinh tuyến số không, đối với [[Trái Đất]] gọi là ''Prime Meridian''.
 
Đối với hành tinh khác thì chọn một vật thể nào đó có ý nghĩa làm vị trí ''kinh tuyến gốc''. Chẳng hạn cho [[Sao Hỏa]] (Mars) đã chọn là [[kinh tuyến]] đi qua ''[[miệng núi lửa]] Airy-0''. Tuy nhiên vẫn có thể có nhiều [[hệ tọa độ]] được lập ra theo ellipsoid quy chiếu của một hành tinh.
 
Kinh độ đo góc quay giữa kinh tuyến gốc và các điểm đo. Theo quy ước cho [[Trái Đất]], [[Mặt Trăng|Mặt trăng]] và [[Mặt Trời|Mặt trời]] kinh tuyến được tính bằng độ (degree) ký hiệu (°), và biến đổi từ -180° đến + 180° Đối với các hành tinh khác có khi sử dụng phạm vi từ 0° đến 360°.
 
== Ellipsoid cho các thiên thể khác ==
{{tham khảo}}
 
* P. K. Seidelmann (Chair), et al. (2005). [http://astrogeology.usgs.gov/Projects/WGCCRE Report Of The IAU/IAG Working Group On Cartographic Coordinates And Rotational Elements: 2003.] ''Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy'', 91, pp.&nbsp;203–215.
* [http://www.opengeospatial.org OpcenGIS Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture], Annex B.4. 2005-11-30