Khác biệt giữa các bản “Ellipsoid quy chiếu”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Sử dụng chính của ''ellipsoid quy chiếu'' là để tạo cơ sở cho ''[[hệ tọa độ]]'' gồm [[vĩ độ]] (bắc / nam), [[kinh độ]] (đông / tây), và [[cao độ]] (chiều cao). Với mục đích này, cần thiết phải xác định một ''kinh tuyến gốc'' hay kinh tuyến số không, đối với [[Trái Đất]] gọi là ''Prime Meridian''.
 
Đối với hành tinh khác thì chọn một vật''đối thể nào đótượng có ý nghĩa'' nào đó làm vị trí ''kinh tuyến gốc''. Chẳng hạn cho [[Sao Hỏa]] (Mars) đã chọn là [[kinh tuyến]] đi qua ''[[miệng núi lửa]] Airy-0''. Tuy nhiên vẫn có thể có nhiều [[hệ tọa độ]] được lập ra theo một ellipsoid quy chiếu của một hành tinh.
 
Kinh độ đo góc quay giữa kinh tuyến gốc và các điểm đo. Theo quy ước cho [[Trái Đất]], [[Mặt Trăng|Mặt trăng]] và [[Mặt Trời|Mặt trời]], [[kinh tuyến]] được tính bằng độ (degree) ký hiệu (°), và biến đổi từ -180° đến + 180°. Đối với các [[hành tinh]] khác có khi sử dụng phạm vidải từ 0° đến 360°.
 
Số đo [[vĩ độ]] cũng được tính bằng độ, được quy ước với vĩ độ 0° là đường [[xích đạo]], và được biểu diễn theo góc từ -90° đến +90°. ''Vĩ độ trắc địa'' xác định bằng góc giữa mặt phẳng xích đạo với ''đường pháp tuyến'' của mặt ellipsoid quy chiếu. Do có độ dẹt của [[Trái Đất]], nó có thể hơi khác với với vĩ độ địa lý địa tâm (geocentric).
 
Đối với các [[hành tinh]], các định nghĩa trên được dùng với ý nghĩa ''[[hành tinh]]'', là trắc địa [[hành tinh]] (planetographic) và địa tâm [[hành tinh]] (planetocentric).
 
== Ellipsoid cho các thiên thể khác ==