Khác biệt giữa các bản “Đèn nhân quang điện”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|first_produced =
|symbol =
|pins = [[photocathode]], [[dynode]], [[anode]]
}}
'''Đèn nhân quang điện''' (Photomultiplier tube, PMT) là một loại ''[[linh kiện điện tử]]'', thành viên của lớp ''[[Đèn điện tử chân không]]'' nhóm ''đèn photo'', thực hiện [[cảm biến]] [[photon]] (ánh sáng) thành [[dòng điện]] và nhân lên ở mức hàng trăm triệu lần, tức 160 dB.
 
[[Cảm biến]] [[photon]] thực hiện ở [[photocathode]] theo [[hiệu ứng quang điện]], cho ra [[điện tích]]<ref>{{cite journal
|author=H. Hertz
|title=Ueber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische Entladung
|journal=Annalen der Physik
|volume=267 |issue=8 |pages=983–1000 |year=1887
|url= http://books.google.com/books?id=79SWAAAAIAAJ&dq=Annalen%20der%20Physik%20und%20Chemie%20hertz%201887&pg=PA983#v=onepage&q&f=false
|doi=10.1002/andp.18872670827|bibcode = 1887AnP...267..983H }}</ref>. Các điện tích sau đó được nhân lên ở các dynode có cấu trúc đặc biệt, và thu nhận lượng điện tích đủ lớn tại [[anode]]. Nó cực kỳ nhạy cảm ánh sáng trong vùng [[tử ngoại]], nhìn thấy ​​và [[hồng ngoại]] gần.
 
== Cấu trúc và nguyên lý làm việc ==
 
[[File:PhotoMultiplierTubeAndScintillator.jpg|thumb|300px|left|Schematic ofđồ aghép photomultiplierPMT tubevới coupledđầu to anhấp [[scintillator]].nháy Thisđể arrangement is for detection oftia gamma rays.]]
[[File:PMT Voltage Divider.jpg|thumb|300px|left|TypicalChia photomultiplieráp voltagecho dividerdynode circuitcủa usingPMT negativevới highcao voltage.áp âm]]
 
== Ứng dụng ==