Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hải tượng phương bắc”

 
== Liên kết ngoài ==
{{commonscat-inlinecommons|Mirounga angustirostris}}
*[http://www.marinemammalcenter.org/learning/education/pinnipeds/noelephseal.asp Marine Mammal Center – Northern elephant seal]
*[http://www.pinnipeds.org/species/nelephnt.htm SCS: Northern elephant seal]
*[http://www.eleseal.org Elephant Seal Research Group]
*[http://earthguide.ucsd.edu/elephantseals/ Elephant seals – Earthguide]
*[http://cetus.ucsd.edu/voicesinthesea_org/species/pinnipeds/nElephantSeal.html Voices in the Sea - Sounds of the Northern elephant Seal]
 
{{Carnivora|C1.}}
[[Thể loại:Chi Hải tượng|A]]
[[Thể loại:Động vật được mô tả năm 1866]]