Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên”

Tạo trang mới để thống nhất quản lý các đề cử, ứng cử và bầu chọn
(Tạo trang mới để thống nhất quản lý các đề cử, ứng cử và bầu chọn)
Tại Wikipedia tiếng Việt, [[Wikipedia:CheckUser|CheckUser]] (kiểm định [[IP]]) là công cụ được tin tưởng giao cho một số rất ít thành viên (gọi là ''Kiểm định viên''). Các Kiểm định viên có nhiệm vụ thực hiện công cụ CheckUser một cách thận trọng và giám sát, kiểm tra việc sử dụng công cụ này của Kiểm định viên khác. Việc trao quyền Kiểm định viên phải thông qua một cuộc bầu cử tại Wikipedia tiếng Việt với sự đồng thuận rất cao (số phiếu thuận phải chiếm tối thiểu 70%-80%, và phải có ít nhất 25-30 thành viên đồng ý). Các Kiểm định viên bắt buộc phải từ 18 tuổi trở lên và phải sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho [[Wikimedia Foundation]].
#ĐỔI [[Wikipedia:Biểu quyết phong cấp#Kiểm định viên]]
 
==Đề cử hiện hành==
 
==Lưu trữ==
*[[Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên/Đề nghị thành công]]
*[[Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên/Đề nghị không thành công]]
 
==Xem thêm==
*[[Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên|Biểu quyết chọn điều phối viên]]
*[[Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên|Biểu quyết chọn bảo quản viên]]
*[[Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên|Biểu quyết chọn hành chính viên]]
#ĐỔI *[[Wikipedia:Biểu quyết phong cấp#Kiểm|Biểu địnhquyết viênphong cấp]]
26.132

lần sửa đổi