Dave~viwiki

Gia nhập ngày 15 tháng 7 năm 2007
n
Maintenance script đã đổi Thành viên:Dave thành Thành viên:Dave~viwiki (đã tắt đổi hướng): Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Dave” thành “[[Special:Cent…
n
n (Maintenance script đã đổi Thành viên:Dave thành Thành viên:Dave~viwiki (đã tắt đổi hướng): Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Dave” thành “[[Special:Cent…)
 
2

lần sửa đổi