Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ISDN”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[uk:ISDN]]
[[zh:综合业务数字网]]
'''ISDN''' (''Integrated Services Digital Network'') Là một mạng số tích hợp trong đó các chuyển mạch phân chia thời gian và các tuyến truyền dẫn số đuợc dùng để thiết lập kết nối cho đồng thời nhiều dịch vụ khác nhau. Chú ý 1: Các dịch vụ ISDN bao gồm thoại, dữ liệu, thư điện tử, fax. Chú ý 2: Phương thức đuợc sử dụng để thực hiện kết nối thường đuợc chỉ rõ: ví dụ, kết nối chuyển mạch, kết nối không đuợc chuyển mạch, kết nối tổng đài, kết nối ISDN.
2

lần sửa đổi