Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông (tướng nhà Minh)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Vương Thông''' ([[tiếng Trung Quốc|tiếng Trung]]: 王通, ?-1452) là một tướng [[nhà Minh]] từng là [[tổng binh]] quân Minh tại [[Đại Việt]].
 
== Sự nghiệp ban đầu ==
===Tại Trung Quốc===
Vương Thông người [[Hàm Ninh (định hướng)|Hàm Ninh]]<ref name=MS154 />, tỉnh [[Hồ Bắc]], nối nghiệp cha là [[Vương Chân (nhà Minh)|Vương Chân]] (王真)<ref name=MS145>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%B2/%E5%8D%B7145 Minh sử, liệt truyện, quyển 145.]</ref> làm đô chỉ huy sứ, cha con đều theo binh nghiệp lập nhiều chiến công, đều được phong lên đô đốc. Sau khi cha mất, Vương Thông được ban tước Vũ Nghĩa bá, hưởng lộc nghìn [[thạch (định hướng)|thạch]], được hưởng quyền thế tập. Năm Vĩnh Lạc thứ 7 (1409) được giao cai quản công việc xây dựng Trường lăng (lăng mộ của [[Minh Thành Tổ]]). Năm Vĩnh Lạc thứ 11 (1413) được ban tước Thành Sơn hầu, lộc tăng thêm 200 thạch. Năm Vĩnh Lạc thứ 12, được cử làm tả dịch đi tham chiến ở phía Bắc. Khi [[Minh Nhân Tông]] lên ngôi, Vương Thông được giao quản hậu phủ, hàm gia thêm thái tử thái bảo.
 
=== Sang Việt Nam= ==
Tháng 9 năm 1426, sau khi tổng binh tại Giao Chỉ là Phong Thành hầu [[Lý Bân]] chết, Vương Thông được phong làm tổng binh (cùng Mã Anh làm tham tướng) sang thay các tham tướng Vinh Xương bá [[Trần Trí]] và đô đốc [[Phương Chính (nhà Minh)|Phương Chính]] để chỉ huy quân Minh tại [[Giao Chỉ]]. Vương Thông mang 5 vạn quân sang, hợp với số quân Minh có sẵn ở Giao Chỉ, thành 10 vạn quân, rồi chia làm 3 đạo đi đánh [[Lê Thái Tổ|Bình Định vương]], nhưng việc bị Mã Anh làm hỏng, bèn gộp 3 đạo lại thành 1 đạo. Vương Thông phục binh đánh được tướng Lam Sơn là [[Lý Triện]], khiến Triện thua chạy về Cao Bộ ([[Chương Đức]]). Vương Thông đến đóng ở Ninh Kiều rồi tiến đánh Cao Bộ, nhưng mắc phải phục binh của [[Đinh Lễ]] và [[Nguyễn Xí]] ở Tốt Động và Chúc Động. Quân Minh thua to, mất tới 2, 3 vạn quân, tán quân vụ Trần Hiệp và nội quan Lý Lượng bị tử trận, chính Vương Thông cũng bị thương.<ref name=MS154>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%B2/%E5%8D%B7154 Minh sử, liệt truyện, quyển 154.]</ref> Vương Thông phải rút về thành Đông Quan phòng thủ.
 
Tháng 9 năm 1427, viện binh quân Minh chia làm 2 đạo do [[Liễu Thăng]] và [[Mộc Thạnh]] chỉ huy tới Đại Việt. Đạo của Liễu Thăng bị đánh tan trong [[trận Chi Lăng – Xương Giang|trận Chi Lăng - Xương Giang]]. Đạo của Mộc Thạnh bị đánh bại dưới tay [[Trịnh Khả]] và [[Phạm Văn Xảo]]. Vương Thông biết viện binh bị diệt đành lại xin hòa, cùng Lê Lợi ăn thề vào tháng 11, hẹn ngày rút về.
 
=== Cuối đời= ==
Tháng 12 năm 1427, Vương Thông rút quân về nước. Về đến kinh đô nhà Minh, Vương Thông bị triều thần luận vào tội chết, bị tống vào ngục và bị tịch thu hết gia sản.
 
Năm Chính Thống thứ 4 (1439), ôngThông được phóng thích làm dân thường.
 
Đến khi [[Minh Đại Tông]] lên ngôi (1449) lại giao cho ôngThông làm đô đốc thiêm sự, trấn giữ kinh thành.
 
Năm Cảnh Thái thứ 3 (1452), Vương Thông qua đời<ref name=MS154 />.
 
==Ghi chúChú thích ==
{{Tham khảo}}
 
== Tham khảo ==
*[http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%B2/%E5%8D%B7154 明史: 列传第四十二 (Minh sử: Liệt truyện đệ tứ thập nhị)]
*[[Việt Nam sử lược]] - [[Trần Trọng Kim]].
 
== Xem thêm ==
*[[Khởi nghĩa Lam Sơn]]
*[[Trận Tốt Động – Chúc Động|Trận Tốt Động-Chúc Động]]
Người dùng vô danh