Khác biệt giữa các bản “Bồi thẩm đoàn”

==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
==Liên kết==
*[http://www.seattle.gov/courts/docs/Vietnamese/JuryVietnamese.pdf Trang thông tin bằng tiếng Việt về nhiệm vụ bồi thẩm viên tại tòa án địa phương Seattle, Washington]
 
[[Thể loại:luật pháp]]