Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dây sống”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Được cấu tạo chủ yếu từ chất sụn.
 
[http://www.ctu.edu.vn/coursewares/khoahoc/sinhhocdc_a2/phan3/ch5.htm#II.2 Bài giảng về Động vật dây sống tại trường Đại học Cần Thơ] của Bùi Tấn Anh, Võ Văn Bé và Phạm Thị Nga
{{Rất sơ khai}}