Khác biệt giữa các bản “Sơn Tịnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
==Địa lý==
HUYỆN SƠN TỊNH ĐÃ GIAO 10 XÃ VÀ THỊ TRẤN CHO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI RỒI. BẠN NÀO BIẾT SỐ LIỆU MỚI CỦA HUYỆN THÌ CHIA SẺ, ĐỪNG ĐƯA THÔNG TIN SAI, NGƯỜI ĐỌC CƯỜI THỐI MẶT ĐẤY.
 
==Lược sử thay đổi hành chính==
Thời [[nhà Hồ]], vùng đất Sơn Tịnh ngày nay nằm trong huyện Trì Bình thuộc, châu Tư, lộ Thăng Hoa. Từ thời [[nhà Lê sơ|nhà Lê]], huyện Trì Bình đổi tên thành huyện Bình Dương, rồi Bình Sơn.
 
Năm 1890, các làng, xã, ấp phía nam huyện Bình Sơn được tách ra để lập thành châu '''Sơn Tịnh''' thuộc Sơn phòng Nghĩa Định. ''"Năm thứ 11 đời vua [[Thành Thái]] (1899), cải làm huyện, trích 18 xã thôn tổng Bình Thượng huyện Bình Sơn và 8 xã thôn tổng Bình Trung nhập làm tổng Tịnh Thượng; lại trích 25 xã thôn tổng Bình Trung và 3 xã thôn tổng Bình Hạ nhập làm tổng Tịnh Trung thuộc về huyện này."''<ref>[[Đại Nam nhất thống chí]], Quyển 6, bản năm [[Duy Tân]] 1909.</ref>. Thời vua [[Bảo Đại]], tổng Bình Châu nhập về huyện Sơn Tịnh và đổi tên là tổng Tịnh Châu. Năm 1932, huyện Sơn Tịnh thăng làm phủ Sơn Tịnh, bấy giờ gồm 4 tổng: Tịnh Thượng, Tịnh Trung, Tịnh Hòa, Tịnh Châu, với 72 làng, xã, thôn, ấp, vạn, trại.
 
Sau [[Cách mạng tháng Tám]] 1945, phủ Sơn Tịnh được chính quyền Việt Minh đổ tên thành phủ Trương Quang Trọng, đặt theo tên của Bí thư Tỉnh bộ [[Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên|Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội]] tỉnh [[Quảng Ngãi]]<ref>Dư địa chí Quảng Ngãi,Chương XI: Các nhân vật lịch sử tiêu biểu.</ref>. Đến tháng 6 năm 1946, chính phủ [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] đổi phủ Trương Quang Trọng thành huyện Sơn Tịnh, hợp nhất các làng xã nhỏ thành 12 xã lớn, lấy chữ Tịnh đứng đầu: Tịnh Giang, Tịnh Hiệp, Tịnh Thọ, Tịnh Minh, Tịnh Bình, Tịnh Sơn, Tịnh Hà, Tịnh Phong, Tịnh Ấn, Tịnh Thành, Tịnh Khê, Tịnh Hòa.
 
Trong những năm sau đó, chính phủ VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa nhiều lần thay đổi hành chính các xã thuộc Sơn Tịnh như. Đến năm 1954, huyện Sơn Tịnh còn 19 xã.
 
Sau năm 1955, chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] đổi huyện Sơn Tịnh thành quận Sơn Tịnh, đổi tên các xã, lấy chữ Sơn làm đầu như: xã Tịnh Giang đổi là xã Sơn Tây; xã Tịnh Đông đổi là xã Sơn Đông; xã Tịnh Hiệp đổi là xã Sơn Phương; xã Tịnh Trà đổi là xã Sơn Trà; xã Tịnh Bắc đổi là xã Sơn Bắc; xã Tịnh Minh đổi là xã Sơn Nam; xã Tịnh Sơn đổi là xã Sơn Lộc; xã Tịnh Bình đổi là xã Sơn Châu; xã Tịnh Thọ đổi là xã Sơn Kim; xã Tịnh Phong đổi là xã Sơn Hương; xã Tịnh Hà đổi là xã Sơn Trung; xã Tịnh Ấn đổi là xã Sơn Long; xã Tịnh An đổi là xã Sơn Phú; xã Tịnh Châu đổi là xã Sơn Thành; xã Tịnh Thiện đổi là xã Sơn Hòa; xã Tịnh Long đổi là xã Sơn Hội; xã Tịnh Hòa đổi là xã Sơn Quang; xã Tịnh Khê đổi là xã Sơn Mỹ; xã Tịnh Kỳ đổi là xã Sơn Hải.
 
Phía [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]] vẫn sử dụng phân cấp hành chính của chính phủ [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]. Tuy nhiên, vào các giai đoạn 1961 - 1965 và 1970 - 1975, các xã phía đông Quốc lộ 1A của huyện Sơn Tịnh và các xã phía đông huyện Bình Sơn được tổ chức thành huyện Đông Sơn.
 
Sau khi Việt Nam thống nhất, phân chia hành chính huyện Sơn Tịnh ít có sự thay đổi. Tính đến năm 2005, huyện Sơn Tịnh gồm 1 thị trấn, 20 xã, với 106 thôn.
 
Ngày [[12 tháng 12]] năm [[2013]], chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Sơn Tịnh (sau đổi tên thành phường Trương Quang Trọng) và 9 xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ về thành phố Quảng Ngãi quản lý, huyện Sơn Tịnh còn lại 11 [[xã]].<ref name="cpp" />
 
==Kinh tế==
Người dùng vô danh