Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==Địa lý==
HUYỆN SƠN TỊNH ĐÃ GIAO 109 XÃ VÀ 1 THỊ TRẤN CHO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI RỒI. BẠN NÀO BIẾT SỐ LIỆU MỚI CỦA HUYỆN THÌ CHIA SẺ, ĐỪNG ĐƯA THÔNG TIN SAI, NGƯỜI ĐỌC CƯỜI THỐI MẶT ĐẤY.
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh