Khác biệt giữa các bản “Trần Hào”

Trang mới: “{{Contains Chinese text}} {{Thông tin nhân vật |tên = Trần Hào |hình = Moses Chan.jpg |ghi chú hình = Trần Hào khi làm người mẫu đại diện…”
(Trang mới: “{{Contains Chinese text}} {{Thông tin nhân vật |tên = Trần Hào |hình = Moses Chan.jpg |ghi chú hình = Trần Hào khi làm người mẫu đại diện…”)
(Không có sự khác biệt)