Khác biệt giữa các bản “Tô Mậu (Đông Hán)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (clean up, replaced: thủ lãnh → thủ lĩnh (2) using AWB)
n
 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
Ban đầu Mậu gia nhập nghĩa quân Lục Lâm, sau khi [[Canh Thủy đế]] lên ngôi, được phong Thảo nạn tướng quân. Tháng giêng năm Canh Thủy thứ 3 (25), ông theo [[Lý Tùng]] tấn công [[Nhũ Tử Anh|Nhũ tử Anh]] và bọn [[Phương Vọng]], Cung Lâm ở Lâm Kính, đánh bại và giết tất cả bọn họ.{{ref|1}} Ngay khi trở về, Mậu đưa quân đón đánh [[khởi nghĩa Xích Mi|nghĩa quân Xích Mi]] đang uy hiếp [[Trường An]], kết quả đại bại, đành đem tàn quân chạy đến [[Lạc Dương]] ở phía đông, nương nhờ Đại tư mã [[Chu Vị]].{{ref|2}}
 
Cùng năm, Mậu cùng Giả Cường nhận lệnh của Chu Vị, đưa hơn 3 vạn quân tấn công huyện Ôn, hòng đánh chiếm hậu phương của Quang Vũ đế. Tướng của Quang Vũ là Hà Nội thái thú [[Khấu Tuân]] đến cứu, trong khi đôi bên triển khai chiến đấu thì [[Phùng Dị]] và các cánh quân Hán nối nhau kéo đến. Quân của Chu Vị đại bại, mấy ngàn quân nhào xuống [[Hoàng Hà]] chết đuối, hơn 1 vạn bị bắt, Giả Cường tử trận, Mậu chạy thoát về Lạc Dương. Bọn Phùng Dị, Khấu Tuân truy kích đến dưới chân thành Lạc Dương, vây quanh 1 vòng rồi về.{{ref|3}}{{ref|4}}{{ref|5}} Cuối tháng 7 ÂL, Quang Vũ đế thân chinh Lạc Dương. Tháng 9 ÂL, Chu Vị đầu hàng, ông cũng về với nhà Hán.{{ref|2}}
 
Tháng 4 ÂL năm Kiến Vũ thứ 2 (26), Mậu theo [[Cái Duyên]] đông chinh [[Lưu Vĩnh (nhà Tân)|Lưu Vĩnh]]. Do bất hòa với chư tướng, ông cất quân chiếm cứ quận Quảng Nhạc, xưng thần với Lưu Vĩnh, được phong Đại tư mã, Hoài Dương vương. Tháng 8 ÂL, Lưu Vĩnh thua chạy khỏi Tuy Dương, Mậu cùng các thủ lĩnh [[Chu Kiến]], [[Giảo Cường]] đưa hơn 3 vạn quân đi cứu, bị quân Hán đánh bại. Vĩnh, Kiến, Cường chạy đi Hồ Lăng, ông quay về Quảng Nhạc.{{ref|2}}{{ref|3}}{{ref|6}}