Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

n
Đã khóa “Trợ giúp:Cước chú”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nh…
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.180.101.206 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
n (Đã khóa “Trợ giúp:Cước chú”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nh…)