Khác biệt giữa các bản “Đa tạp đại số”

n
AlphamaEditor, General Fixes
n
n (AlphamaEditor, General Fixes)
 
Dễ thấy rằng nếu (với nào đó) - nghĩa là, nếu tồn tại là ánh xạ xác định trên.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Đa tạp]]