Khác biệt giữa các bản “Viện Sử học (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
| tình trạng =
| mục đích =
| địa điểm =38 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
| thành viên =
| ngôn ngữ =
| trang chủ =http://viensuhoc.vass.gov.vn
}}
'''Viện Sử học''' ở [[Việt Nam]] (tên tiếng Anh: Institute of History) là cơ quan nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học lịch sử; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học lịch sử; tham gia phát triển tiềm lực khoa học lịch sử của cả nước. Được thành lập năm [[1953]] tính từ khi ra đời của tổ chức tiền thân là Ban nghiên cứu Lịch Sử, Địa Lý, Văn Học trực thuộc Trung ương Đảng do Đồng chí Trường Chinh ký ngày 2 tháng 12 năm 1953<ref>Viện Sử học, ''Viện Sử học 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nxb Khoa học xã hội, 2013, trang 15.</ref> (Số 34 QĐ/TW),. sauNăm 1954 được đổi tên thành [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý|Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]]'','' gọi tắt là ''Ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa''<ref>Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ''Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nxb Khoa học xã hội, trang 10.</ref>. Hiện nay Viện là một trong số các cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc [[Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam|Viện Khoa học Xã hội Việt Nam]].
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==
17

lần sửa đổi