Khác biệt giữa các bản “Huân chương Sao Vàng (Việt Nam)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
==Liên kết ngoài==
* [http://vbqppl.moj.govthuvienphapluat.vn/lawarchive/vi/1945_to_1950/1947/194706/194706060001Sac-lenh/Sac-lenh-58-SL-dat-3-Huan-chuong-Sao-vang-Ho-Chi-Minh-Doc-lap-vb36211t18.aspx Sắc lệnh số 58/SL ngày 6 tháng 6 năm 1947 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc đặt ba thứ Huân chương "Sao vàng", "Hồ Chí Minh", "Độc lập"]
 
[[Thể loại:Huân chương Sao Vàng| ]]