Khác biệt giữa các bản “Ninh Tốn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[1984]], một nhóm biên soạn (''Hoàng Lê chủ biên'') thuộc Viện Hán Nôm ([[Hà Nội]]) đã tuyển chọn ra 107 bài thơ và 1 bài tựa ''Hoa trình học bộ tự'' để in thành tác phẩm ''Thơ văn Ninh Tốn'' (Nhà xuất bản KHXH, Hà Nội, 1984).
 
==Sơ lược nội dung và giá trị tácnghệ phẩmthuật==
Thơ Ninh Tốn bao gồm nhiều thể loại và nhiều đề tài khác nhau, trong đó có thể tạm chia làm 3 loại chính:
*Thơ đề vịnh phong cảnh, con người, di tích lịch sử, nhân vật lịch sử.
Người dùng vô danh