Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Giáo dục tại Việt Nam Cộng hòa”

Nhận xét được trích dẫn từ giáo án về Lịch sử Giáo dục huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị không đúng, không khách quan, nguồn dẫn không kiểm chứng được, vì vậy cần sửa đổi.
:Bài "Lịch sử giáo dục Triệu Phong" vẫn còn trên mạng, mặc dù link đã hỏng, có thể Google rồi đọc cache.[[Thành viên:Wkpda|Wkpda]] ([[Thảo luận Thành viên:Wkpda|thảo luận]]) 19:03, ngày 4 tháng 9 năm 2011 (UTC)
 
== Xóa ==
Bạn Duyệt phố cứ xóa 1 đoạn vì bạn ấy cho là nguồn kém. Thôi thì tôi lấy luôn nguồn dẫn trong bài cho xong[[Thành viên:Thiettam|Thiettam]] ([[Thảo luận Thành viên:Thiettam|thảo luận]]) 13:01, ngày 5 tháng 5 năm 2015 (UTC)
149

lần sửa đổi