Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Giáo dục tại Việt Nam Cộng hòa”

== Xóa ==
Bạn Duyệt phố cứ xóa 1 đoạn vì bạn ấy cho là nguồn kém. Thôi thì tôi lấy luôn nguồn dẫn trong bài cho xong[[Thành viên:Thiettam|Thiettam]] ([[Thảo luận Thành viên:Thiettam|thảo luận]]) 13:01, ngày 5 tháng 5 năm 2015 (UTC)
:Nhắn bạn [[Thành viên:Thiettam|Thiettam]]: (1) Nội dung đoạn thứ hai của bài (đoạn mới thêm vào) để ở đó không phù hợp. Nó làm phá vỡ cấu trúc của toàn bài. Nếu thực sự cần thiết phải thêm vào thì có thể viết thêm ở phần tổng quan hay một phần nào đó khác trong bài, nhưng phải chú ý bối cảnh hay thời điểm ứng với những thông tin đó. Một số nhận xét có thể đúng thời điểm năm 1960 chẳng hạn, có thể không còn đúng nữa ở thời điểm năm 1973. Thực ra cái ý chính của đoạn đó đã có trong đoạn thứ hai của phần "Tổng quan" ("Nhìn chung, người ta thấy mô hình giáo dục ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1970 có khuynh hướng xa dần ảnh hưởng của Pháp vốn chú trọng đào tạo một số ít phần tử ưu tú trong xã hội và có khuynh hướng thiên về lý thuyết, để chấp nhận mô hình giáo dục Hoa Kỳ có tính cách đại chúng và thực tiễn."). (2) Phần "Chỉ trích" nên viết cho gọn lại, nếu xét thấy cần thiết phải đưa vào. Hiện tại phần đó quá dài và lan man. Cũng như trên, chú ý đến thời điểm/bối cảnh (lời chỉ trích đó ra đời trong bối cảnh nào?). Trong một xã hội cởi mở như ở miền Nam thời đó, việc chỉ trích là bình thường, nhờ có chỉ trích mới có tiến bộ. Thật ra nội dung chính của phần "Chỉ trích" cũng đã được diễn đạt một cách ngắn gọn trong một số phát biểu của phần "Đánh giá". Độc giả ai muốn tìm hiểu thêm thì có thể nghiên cứu các tài liệu tham khảo, chẳng hạn Chuyên đề Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975) của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. (3) Bài này viết về một giai đoạn lịch sử đã chấm dứt, do đó cần những nhận xét ngắn gọn và mang tính tổng kết. Ngoài ra, bài đã rất dài, nên tránh đưa vào những chi tiết vụn vặt không cần thiết, hay những nội dung đã nói đến trong những phần khác của bài. Nếu không chú ý đến nội dung và cấu trúc của toàn bài thì đây chỉ là một mớ thông tin hổn độn, vô giá trị. [[Thành viên:Wkpda|Wkpda]] ([[Thảo luận Thành viên:Wkpda|thảo luận]]) 14:30, ngày 5 tháng 5 năm 2015 (UTC)
2.097

lần sửa đổi