Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tô Quang Đẩu”

Không thay đổi kích thước ,  7 năm trước
Năm 1946 ông trúng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1 tại tỉnh Kiến An <ref>http://www.na.gov.vn/sach_qh/vkqhtoantap_1/phuluc/phuluc_1.html</ref>
 
Tháng 5/1946, đồng chí Nghị lại điều ông sang làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính, kiêm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Yên, đồng chí [[Trần QúyQuý Kiên]] là Bí thư Tỉnh ủy.
 
Năm 1946 khi Pháp đánh Hải Phòng, ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến chiến khu 3 vừa mới thành lập.
 
Năm 1948, ông làm Khu ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính liênLiên khu 10, Bí thư Đảng toàn chính quyền liên khu. Bí thư Liên khu là ông [[Bùi Quang Tạo]]. Phạm vi Liên khu bao gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.<ref>http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-123-SL-cu-Bui-Quang-Tao-Dinh-Cong-Phu-To-Quang-Dau-Le-Van-Giao-Vu-Hien-uy-vien-uy-ban-khang-chien-kiem-hanh-chinh-lien-khu-10-vb36292t18.aspx</ref>,<ref>http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/sbn/sovanhoatt/pages/tinchitiet.aspx?itm=838ff4d9-a297-466c-aa09-ab588e8337f7</ref>.
 
Năm 1949 ông được cử làm Ủy viên Ban Thanh tra Chính phủ <ref>http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=169</ref>
Người dùng vô danh